Ik weet het niet

Ik weet het niet
Altijd misschien
Wat als, stel dat?
Hypothetisch gezien?
Verleden resultaten
géén garantie zijn?

Ik weet het niet
Niets is zeker
Wat als, stel dat?
Hypothetisch gezien?
Alles nog mogelijk is?
En alle creaties nog kunnen?

Ik weet het niet
Alles staat nog open
Wat als, stel dat?
Hypothetisch gezien?
Dat wat nog nooit is gebeurd
ligt te wachten op de uitvoering?

Ik weet het niet
Oneindig potentieel
Wat als, stel dat?
Hypothetisch gezien?
Elke mogelijke keuze nog bestaat?
Wat zou je dan creëren?