Oermoeder van de vrouwenlijn

Wauw! Wat was het bijzonder, intens, verbindend en helend in onze vrouwencirkel maandagavond.

Het thema vrouwenlijn melde zich van de week en dat zie ik graag als uitnodiging om mee te nemen naar de cirkel. In de voorbereiding ontstond het idee om de lijn van voormoeders, langs een eeuwenlang en nimmer onderbroken pad, tot aan de allereerste oermoeder, te tekenen en ermee te verbinden.

Concreet wilde ik langs 7 generaties, maar hoe noem je eigenlijk de moeders van 7 generaties geleden? Ik zocht het op en pakte automatisch mijn pen erbij. Als eerste kom IK. Daarna MOEDER, GROOTMOEDER, OVERGROOTMOEDER. Al schrijvende voelde ik in iedere volgende, vergrotende moedertitel, de energie van de lijn van mijn voormoeders groeien en ver-schijnen. Ieder woord werd stukje breder en het geheel stond symbool voor een groeiend veld als fundament onder mij. De laatste in de lijn. Het besef dat vanaf de 6e ’tweebetovergrootgrootmoeder’ de lijn doorgaat tot aan de allereerste oermoeder, voelt groots, krachtig, immens potent!

Ik nodig je uit om nu een pen en papier te pakken en hetzelfde te doen. Schrijf het maar eens op voor jezelf, zoals op de foto, en neem een aantal minuten de tijd om goed te voelen wat het met je doet wanneer jij jouw voormoeders van 7 generaties voor je op papier ziet staan. Ik wacht wel even.

NB: wanneer je zelf dochters hebt, dan horen zij er uiteraard ook bij en zet je hen per titel boven jezelf. DOCHTER – DOCHTER, daarboven eventueel KLEINDOCHTER.

Ik begon de vrouwencirkel met het lezen van de volgende tekst die voor mij hetzelfde gevoel naar boven haalde, uit ‘Ode aan de laatste in de vrouwenlijn’ van Anneke Wittermans:

“De moeder is de dochter van haar moeder en zij is weer de dochter van haar moeder, helemaal terug tot aan de allereerste vrouw. Wij zijn nazaten van de oermoeder. De lijn van voormoeders is nimmer onderbroken. Wie zelf moeder van een dochter is, vormt een schakel in deze eeuwen lange lijn van vrouwen. Het mysterie van invloeden via de vrouwelijke lijn van grootmoeder op kleindochter, is iets wat ons allen aangaat. Deze lijn is nog nooit onderbroken, gaat van zoon en dochter, moeder, grootmoeder, overgrootmoeder door tot de eerste oermoeder.”

We deelden onze ervaringen en kwamen er achter dat het thema dochter-moeder relatie voor iedereen actueel is en veel invloed heeft op ons dagelijks leven. We delen ervaringen over de moeizame relatie met onze moeders, over schuld en onschuld en de invloed van generationeel trauma op (al) onze huidige relaties.

En terwijl aan de ene kant pijn en verdriet naar boven kwamen, konden we aan de andere kant ook het gevoel van kracht ervaren van al onze voormoeders bij elkaar. We beseften ons dat zowel wijzelf als onze moeders een onmisbare schakel zijn in die eeuwenlange lijn, terug naar de oermoeder. En dus ook de andere kant op. De informatie van de oermoeder en alle moeders daarna, dragen wij vrouwen van nu, allemaal bij ons. Het verbindt ons.

Vlak voor we de meditatie wilden beginnen, stopte ineens de muziek. Een inkomende oproep van mijn moeder. Toeval? Het is de gebroken lijn die zich liet zien om verder geheeld te worden. Als ik mijzelf niet op mijn rechtmatige dochter plek kan zetten en dus ook mijn moeder niet volledig accepteer als mijn moeder en met alles wat zij te geven heeft, dan zal ik daar de rest van mijn leven last van hebben, en zij ook, doordat ik dat gemis zal blijven projecteren op de wereld om mij heen. Maar het is dankzij mijn en onze moeders, dat wij hier op Aarde kunnen zijn en zoveel mooie en bijzondere dingen kunnen ervaren.

We mochten allemaal voelen dat we ook elkaar als vrouwen mogen dragen en dat ook onze voormoeders ons dragen. Zij hebben het fundament gelegd voor wie wij op dit moment zijn. Ondanks alle wrijving, verstoring of pijn die er tussen generaties ook kan zijn, mogen we allemaal de eindeloze kracht, skills, moed, wijsheid en liefde voelen die er ook in ieders lijn en daarmee in onszelf aanwezig is.

Jarenlang focuste ik op dat wat ik miste in de relatie met mijn moeder en probeerde ik vanuit dat gemis op zoek te gaan naar waar ik de verbinding met mijn moeder meer kon ervaren. Maar het begint met focus om het gemis in het verleden en dan kun je nog zo hard zoeken naar de verbinding, maar dan zul je altijd gemis uit het verleden blijven ervaren. Nu weet ik dat het andersom werkt. Ik mag eerst focussen op datgene waarin we wél de verbinding met elkaar voelen en daar de dankbaarheid voor voelen. In het hier en nu. Vanuit die intentie zal ik meer van hetzelfde creëren. In het hier en nu. Verbinding en liefde. Dat wat je uitstraalt krijg je terug. Pas dan doorbreek ik ook het generationele trauma dat ik meedraag van mijn oma en van haar moeder wellicht.

We eindigen de cirkel staand en hand in hand. Het is intiem en veilig. We leggen ons verdriet in het midden, we delen en dragen elkaar en we geven dat wat niet van ons is, energetisch terug aan onze voormoeders, zonder dat we hoeven weten waar het wel thuis hoort. Alles is energie. Heling is een energetische beweging.

In een visualisatie vraag ik iedereen om hun moeder achter zich neer te zetten. Daarachter hun grootmoeder en overgrootmoeder. Niet alleen in hun eigen vrouwenveld is er beweging. Ook in ons gezamenlijke veld neemt de energie toe. Met ons achten in een cirkel hand in hand, staan al onze moeders achter ons en al onze grootmoeders achter ons. In totaal 7 generaties van 8 prachtige vrouwen, verenigd in één groot krachtveld. Ondanks of misschien juist wel dankzij de pijn, verdriet en worstelingen tussen generaties, mogen we elkaar dragen. Als vrouwen, als moeders en als dochter.

1 + 1 = 3.

7 x 8 is geen 56, maar een eindeloos, exponentieel veel groter krachtveld, dat we mogen gebruiken om de eeuwenlange informatie, wijsheid, liefde en grenzeloze potentie in onszelf naar boven te halen. Met dank aan onze moeders en alle moeders daarvoor, tot en met de oermoeder.

Ik heb savonds mijn moeder bedankt voor haar timing van bellen, ook al wist zij niet wat er gaande was. Ik heb het Universum bedankt voor de beweging die er gaande is in mijn vrouwenlijn en dus in mij, om weer dichter bij mijzelf te mogen komen.

Licht & Liefde 💫❤️


EXTRA OEFENING:

Wil je je eigen energie of kracht verder versterken, dan is het essentieel dat je o.a. je voorouders erkent voor wie ze waren. Werkelijke erkenning vindt alleen plaats, wanneer je iedere vorm van weerstand hebt kunnen los laten en je volledige dankbaarheid voelt. Om je te helpen in een volgende stap in dit proces, kun je deze oefening doen om daarmee jouw vrouwelijke lijn met al haar kwaliteiten, wijsheid en liefde te versterken, zodat je deze kunt gebruiken om je eigen potentieel sterker te leven.

Voor deze oefening is het niet belangrijk of je voormoeders nog in leven zijn en of de relaties onderling positief of negatief zijn. Het gaat erom dat je de energie laat bewegen en je open stelt om anders te gaan kijken naar hoe het op dit moment voor jou lijkt te zijn.

(Uiteraard kun je ditzelfde ook doen met je voorvaderslijn.)

  1. Neem eerst een paar minuten de tijd om goed te aarden, 10x diep ademhalen, ontspannen en zakken in het hier en nu.
  2. Teken dan zonder teveel nadenken onderstaande tekening voor jezelf uit, op een manier die voor jou het meest kloppend voelt. Tussen de generaties loopt een pad. Dat is jouw levenspad, waarlangs jouw voormoeders staan als onmisbare schakels van jouw vrouwenlijn en als wezenlijk deel van wie jij daarmee als geheel bent. Dit kan er bijvoorbeeld zo uit zien. Ik tekende automatisch wortels, wat voor mij nog weer geaarder voelt:

3. Kijk eerst naar je eigen plek bovenaan (of die van je dochters) en voel hoe jij daar staat en wat het doet dat je al jouw voormoeders onder je ziet staan (of jouw dochters boven jou ziet staan).

4. Kijk dan naar je moeder en voel eens of je dankbaarheid kan voelen naar haar. Zo ja, dan is dat fantastisch. Is dit nog moeilijk dan kun je misschien een positieve kwaliteit zien van je moeder. Ga niet mee in verhalen die boven komen drijven, maar focus op het willen zien van het positieve.

5. Als je die ruimte voelt, kun je vragen aan je moeder, of no het ‘het veld’ / energie / het Hogere, of jouw moeder misschien een boodschap voor jou heeft? Is er iets dat ze jou wil laten zien, dat je nog niet ziet of aan herinnert mag worden? Lukt dit niet goed, voel dan zoveel mogelijk in jezelf de intentie om het anders te willen zien. Onbewust zal er in dat geval, hoe dan ook een nieuwe beweging volgen. Mocht je boodschap vaag of ongrijpbaar zijn, dan kan het nog steeds belangrijker informatie geven, die misschien in de dagen erna helder wordt. Stel je dus open voor alles wat door wil komen.

6. Als je hier op gevoel een aantal minuten bij hebt stilgestaan, kun je misschien wat steekwoorden opschrijven, maar ga niet analyseren en ga door naar de volgende voormoeder.

7. Doe nu hetzelfde door te kijken naar je grootmoeder en te voelen wat dat met je doet dat zij daar staat, als evenzo onmisbare schakel. Heeft zij ook een boodschap voor jou? Of welke belangrijke kwaliteit of vaardigheid had jouw grootmoeder?

8. Ga nu door naar je overgrootmoeder en vervolg op dezelfde manier tot en met de 7e generatie.

9. Als je klaar bent neem dan nog even de tijd om bewust dankbaarheid te voelen voor wat je ervaren hebt, dankbaarheid voor je voormoeders, voor de boodschappen die je hebt en voor de beweging die er ook de komende tijd nog kan volgen.

10. Mocht je willen delen wat je ervaren hebt, dan ben ik heel erg benieuwd en kun je mij via verschillende socials teksten of mailen. In ieder geval wens ik je alle Licht, Liefde en Wijsheid die er in jouw vrouwenlijn zit.

Liefs Jessie.